HOME > Members

Members

Members

Professor

Junichiro Iida


Associate Professor

 • Yoshiaki Sato

Lecturer

 • Takaaki Yamamoto
 • Tomoo Kaneko

Staff

 • Yuka Atsuta
 • Masaaki Ikeda
 • Hiroshi Iwasaki
 • Mai Ohtsuka
 • Nozomu Kiyama
 • Toyohisa Kusakabe
 • Kenjiro Shibata
 • Yuki Sugawara
 • Kuniaki Takahashi
 • Miki Taniguchi
 • Tatsuhito Chaya
 • Satoshi Tsuchiya
 • Ko Nakanishi
 • Meri Haniu
 • Kumiko Hayashibara
 • Yosuke Bando
 • Atsushi Hikone
 • Kaoru Matsumura
 • Mami Mutoh
 • Saori Yoshizawa
 • Keiichiro Ikuno
 • Hiroyuki Ito
 • Kotaro Uemura
 • Hitomi Kakutani
 • Takenori Kim
 • Fumio Saito
 • Kento Shoman
 • Sumika Senjo
 • Tomohiro Takenawa
 • Chihiro Tabata
 • Yuri Tsukamoto
 • Risa Togashi
 • Eisuke Nishikawa
 • Takako Hayakawa
 • Naoko Haraguchi
 • Yusuke Hamba
 • Kumu Fukushima
 • Yuki Miyakami
 • Shuichi Yamagata

Visiting Assistant Clinical Lecturer

 • Yasutomo Ohnishi
 • Yusuke Kudo

Research student

 • Noriyuki Yagi